btt logo

login   flag-dutch   flag-uk
overzicht.jpg

Missie BTT

Botlek Tank Terminal is een onafhankelijke tankterminal voor de op- en overslag van vloeibare bulkproducten in de haven van Rotterdam.

In de keten van logistieke dienstverlening kenmerkt Botlek Tank Terminal zich door het respect voor het milieu en veiligheid voorop te stellen.

Wij streven naar een veilige, prettige en gezonde werkomgeving, waarbij flexibiliteit, loyaliteit en opleiding centraal staat. Door dit te combineren met de wensen van onze klanten bieden we een efficiënte en betrouwbare dienstverlening.

Veiligheid, milieu, service, en klanttevredenheid zijn sleutelwoorden in onze bedrijfsvoering.

Visie
Het doel van Botlek Tank Terminal is continuïteit van de onderneming met respect voor mens, milieu en een bevredigend rendement, voor onze aandeelhouders. Innovatie is hierbij van groot belang om onze dienstverlenging continue te kunnen aanpassen aan de veranderende eisen van onze omgeving.

Beleidsverklaring
De beleidsverklaring is op verzoek beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phoneus
followus
connecttous
watchus
Disclaimer

       |      

Contact

       |      

D.I.S. & Limoen

       |       

Copyright © Botlek Tank Terminal 2013