btt logo

login   flag-dutch   flag-uk
nacht.jpg

BTT en omgeving

Bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten zijn wij steeds op zoek naar meer duurzame oplossingen voor onze dienstverlening. Wij hechten veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en hebben daarbij oog voor de samenleving.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Botlek Tank Terminal toont maatschappelijke betrokkenheid in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam. Zo nemen wij deel aan het DeltaPORT Donatiefonds. Dit fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in onze directe omgeving. Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Jaarlijks worden ook enkele grotere bovenlokale en regionale projecten ondersteund.

 

Hieronder treft u organisaties aan waar Botlek Tank Terminal lid van is:

 

deltaport DeltaPORT Donatiefonds
deltalinqs Klankbordgroep Rozenburg
en Deltalinqs
nofota NOFOTA
fosfa FOSFA
grofor GROFOR
votob VOTOB

SVGIO

S.V.GIO

 

 

phoneus
followus
connecttous
watchus
Disclaimer

       |      

Contact

       |      

D.I.S. & Limoen

       |       

Copyright © Botlek Tank Terminal 2013