btt logo

login   flag-dutch   flag-uk
lucht.jpg

Boord/boord overslag

Sinds maart 2010 valt de zeesteiger onder het Petroleum Regime.

Aan onze 420 meter lange zeesteiger kunnen twee zeeschepen tot 100.000 ton DWT tegelijkertijd worden behandeld, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een gebied van 300 meter lengte en 70 meter breedte valt onder het petroleum regime.

Wij bieden de steiger aan voor boord/boord overslag van de volgende producten:

- Minerale producten van de klasse 1, 2, 3 en 4
- Vloeistoffen die behoren tot de ADNR klassen 3, 6.1, 8 en 9
- Eetbare oliën en vetten
- Niet onder ADNR geclassificeerde vloeistoffen

De overslag dient te geschieden met gecertificeerde slangen die geschikt zijn voor de producten die worden overgeslagen. Het schip/de agent dient zorg te dragen voor het leveren en het aan- en afkoppelen van de slangen.

De VOTOB jetty condities zijn hierop van toepassing.

   
    
boordboord overslag1 boordboord overslag2
phoneus
followus
connecttous
watchus
Disclaimer

       |      

Contact

       |      

D.I.S. & Limoen

       |       

Copyright © Botlek Tank Terminal 2013